Ments creatives

T’has preguntat què fan les ments creatives de manera diferent? Els grans creadors i pensadors al llarg del temps són molts i variats, però tots ells tenen alguns punts en comú centrals en la forma en què s’acosten al món.